Looking for a new job?

Har du lyst til at være studievejleder på CBS?

Interesserer du dig for de udfordringer og muligheder, som studerende står over for? Har du lyst til at støtte og vejlede mennesker gennem dialog? Så har CBS nu et kompetencegivende studiejob ledigt som studievejleder for de engelsksprogede bacheloruddannelser.

Hvem er vi?

Studievejledningen er en afdeling på CBS, som består af 22 medarbejdere. Studievejledningen varetager vejledning af nuværende og potentielle studerende, og rådgiver andre personer på CBS om de studerendes forhold. Studievejledningen er organiseret i en teamstruktur, hvoraf et team består af en fuldtidsansat medarbejder og tre deltidsansatte studenterstudievejledere, der vejleder om CBS’ otte engelsksprogede bacheloruddannelser.

Jobbet er udfordrende og meget varieret, og du vil få et betydeligt selvstændigt ansvar. Gennem jobbet vil du lære at forstå og navigere i en kompleks, politisk organisation, samtidig med du lærer at se din egen og andre fagligheder fra flere vinkler.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Information til og vejledning af nuværende studerende i faglige og studierelaterede forhold, fx regler, eksamen, studieplanlægning og studiemæssige udfordringer generelt
 • Information til og vejledning af potentielle studerende om fx studiernes struktur og faglighed, studiestart og studiemiljø
 • Rådgive andre på CBS om de studerendes forhold
 • Planlægning af og deltagelse i informationsarrangementer, herunder afholdelse af diverse oplæg
 • Udarbejdelse af uddannelsesinformation både til brochurer og web
 • Deltagelse i interne møder og uddannelsesaktiviteter

  Vi forventer at du:

 • er studerende på en af CBS’ engelsksprogede bacheloruddannelser og har et godt kendskab til dit eget studium
 • har et bredt kendskab til CBS og CBS’ uddannelser
 • har interesse for andre mennesker, er god til at lytte og evner at sætte dig i andres sted
 • kan indgå i et team, hvor du arbejder tæt sammen med andre om at løse fælles arbejdsopgaver
 • kan arbejde selvstændigt og tage initiativ til og ansvar for egne arbejdsopgaver
 • er god til at formidle i skrift og tale – både på dansk og engelsk

  Studievejledererfaring, mentorerfaring, erfaring med studieadministration eller lignende arbejde er en fordel.

  Vi tilbyder:

 • et udfordrende studiejob med stort ansvar og medbestemmelse
 • vejlederuddannelse og andre uddannelsesaktiviteter med relevans for arbejdet
 • kompetencer inden for formidlings-, samtale- og vejledningsteknikker
 • en afdeling, som vægter engagement, samarbejde og faglig sparring højt, og som har en

  humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone

 • en forventet gennemsnitlig arbejdstid på 52 timer per måned fordelt på to-tre ugentlige arbejdsdage.

  Der forventes dog fleksibilitet fra begge sider

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Timelønnen er p.t. kr. 181,26 + feriepenge. Studievejledningen er placeret på Solbjerg Plads.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er torsdag d. 13. marts 2014 kl. 12. Samtaler afholdes tirsdag d. 18. marts. Er du forhindret i at deltage på noget tidspunkt denne dag, bedes du angive det i ansøgningen.

Send en ansøgning i PDF- eller Word-format vedhæftet relevant dokumentation, CV og seneste eksamensudskrift til leder af studievejledningen Susanne Leth. Du kan læse mere om studievejledningen her https://e-campus.dk/studie-og-laering/studievejledning

Ansøgningen sendes pr. e-mail til: Vil du vide mere om stillingen?

Susanne Leth: sle.sts@cbs.dk Kontakt teamkoordinator Thomas Gylling

38 15 27 08 / thg.sts@cbs.dk

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close